maandag, juli 23, 2018

Hier vindt u allerlei artikelen waarin over Doodstil geschreven is en die verschenen zijn in nieuwsbladen vanaf 1875 tot 1925

 • Boerenplaats juni 1900

  Boerenbehuizing

  Nieuwsblad van het Noorden, 20 mei 1900  BOERENPLAATS - ZANDEWEER
  In de maand Juni 1900, zal op nader te bepalen dag en plaats, ten verzoeke van den heer P. H. Smedema en mej., publiek worden verkocht:
  Eene kapitale Boerenbehuizing, genaamd BARMERHEERDT,
  met SCHUREN en verder GETIMMERTE met de v. a. i. a. l. v. Bekl. van plm. 51,00.00 H.A. uitmuntend Land huur doende
  ƒ 430,-.
  Zeer gunstig staande en gelegen te Doodstil bij Zandeweer, op 20 minuten afstand van het station Uithuizen.
  BOOMGAART, notaris

 • Boerenplaats juli 1900

  Boerenbehuizing

  Nieuwsblad van het Noorden, 10 juni 1900  Boerenplaats - Zandeweer.
  Op Woensdag 4 Juli 1900, des namiddags 4 uur. zal, ten huize van den kastelein H. KIEL te Doodstil bij Zandeweer ten verzoeke van den heer P. M. SMEDEMA en Mej. aldaar, publiek worden verkocht: Eene kaptale Boerenbehuizing, genaamd BARMERHEERDT.
  met SCHUREN en verder GETIMMERTE met de v. a. i. a. l. v. Bekl. van plm. 50,75.58 hect. uitmuntend Groen- en Bouwland, huur doende f 430,-, zeer gunstig staande en gelegen te Doodstil bij Zandeweer, op 20 min. afstand v/h station Uithuizen.
  Te bezichtigen Donderdag 21 en 28 en Vrijdag 22 en 29 Juni a.s.
  BOOMGAART. notaris.