zondag, juli 22, 2018

Disclaimer

Doodstil.net betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op de Doodstil.net internetsite. Doodstil.net kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie die door derden is verstrekt. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend en Doodstil.net aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site.

Privacy Statement

Doodstil.net heeft deze privacy verklaring opgesteld om kenbaar te maken dat wij uw privacy serieus nemen. Het zet uiteen hoe wij binnen Doodstil.net met persoonlijke informatie omgaan. Alle gegevens die door Doodstil.net worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan ons verstrekt, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Doodstil.net is het op maat kunnen leveren van (redactionele) informatie aan onze leden. De Doodstil.net website bevat links naar andere sites die geen deel uitmaken van de eigenlijke Doodstil.net website. Wij zijn niet aansprakelijk voor hoe zij persoonlijke gegevens behandelen, noch voor de inhoud van deze sites. Het Doodstil.net gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Doodstil.net zal naar aanleiding van een verzoek iedere geregistreerde bezoeker met zijn of haar persoonlijke gegevens uit haar database verwijderen. De bezoeker kan zelf online zijn/haar gegevens aanpassen. Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, neem dan contact met ons op.

Copyright

De content op de Doodstil.net website, zoals redactionele stukken, materialen, informatieve teksten, foto's, illustraties en ander grafisch materiaal (namen, logo's trademarks en service marks), is eigendom van Doodstil.net (en andere licentiehouders). Alles is beschermd door copyright, trademark en andere intellectuele eigendomswetten. In het geval dat de content op deze website eigendom is van derden, is er sprake van bronvermelding. De content op de Doodstil.net website mag alleen voor persoonlijke en niet commerciële doeleinden worden gebruikt. U gaat ermee akkoord dat het materiaal niet gereproduceerd, gedistribueerd, vermenigvuldigd of uitgezonden wordt zonder schriftelijke toestemming van Doodstil.net