• 1
  • 2
  • 3
maandag, juni 25, 2018

Netwerk fietsknooppunten

DOODSTIL knooppunt nr. 67 in het op 24 april 2012 geopende knooppuntennetwerk voor de provincie Groningen.
Aan de hand van deze fietsknooppuntennetwerk kan je eenvoudig je eigen fietstocht door het Groninger land bepalen.

Het netwerk bestaat uit verschillende fietsroutes die via knooppunten (meestal kruisingen van wegen /fietspaden) met elkaar verbonden zijn. Het nieuwe fietsknooppuntennetwerk is een aanvulling op de bewegwijzerde ANWB-fietsroutes. 
In het fietsknooppuntennetwerk rijden fietsers een route door de bordjes met de nummers van de knooppunten te volgen van het ene knooppunt naar het andere knooppunt. Op elk knooppunt staat een bord/paneel met een overzichtskaart en informatie over de omgeving. Fietsers kunnen zelf bepalen op welk knooppunt ze hun fietstocht willen beginnen en kunnen hun route uitstippelen via internet, via de speciale digitale routeplanner, of via een gekochte kaart van het fietsknooppuntennetwerk. Met een lijstje op zak met daarop de nummers van de knooppunten op de juiste volgorde kunnen de fietsers dan op pad.

Bijzonder aan het Groningse netwerk is dat de ruim 500 knooppuntpanelen in de provincie zijn voorzien van QR-codes. Door deze codes met een smartphone te scannen kunnen fietsers extra informatie over de omgeving en bezienswaardigheden onderweg opvragen. Hiermee heeft de provincie Groningen de primeur.

Als eerste in Nederland presenteert Falk een fietsknooppuntenplanner op internet. Alle tot nu toe bestaande provinciale en regionale knooppuntnetwerken zijn erin opgenomen. Deze Nederlandse planner is te raadplegen via: www.falk.nl
Inmiddels zijn er ook andere fietsknooppuntenplanners op internet te vinden zoals bijvoorbeeld fietsen.groningen.nl

Hoe werkt het?
- U bepaalt zelf uw route en het aantal kilometers dat u wilt fietsen.
  Vrijheid en flexibiliteit staan voorop.
- Onthoud het nummer van de startplaats waar uw fietstocht begint, zodat u indien gewenst
  op het beginpunt ook weer kunt eindigen.
- Op de plattegrond ziet u een aantal nummers; dit zijn de zogenaamde 'knooppunten'.
- De afstanden tussen de diverse knooppunten zijn op de plattegrond aangegeven.
- U volgt de genummerde borden in de richting van de pijl van knooppunt naar knooppunt.
- Op elk knooppunt kunt u een keuze maken in welke richting u uw fietsroute wenst te vervolgen.
 
 Veel fietsplezier! Er is meer te zien dan u denkt!


Volgens overlevering komt de naam Doodstil van een doodskist die van een veerpont overboord sloeg waarna men een brug ('til') aanlegde, maar waarschijnlijk betekent de naam 'til van Doede'(mansnaam). Langs de brug over het Boterdiep ontstond in de late middeleeuwen een nederzetting, die daarna vrijwel niet groter is geworden. Het dorp heeft enkele bezienswaardige panden, zoals een Jugendstil-villa uit 1916, de middeleeuwse 'Barmerheerd', 'Nieuw Hoijkingaheerd' en de 'Weersemaheerd' (allen aan de Barmerweg); ten slotte de kophals- romp-boerderij 'Langenhuis' (Doodstilsterweg), welke tot 1594 een uithof van het klooster in Rottum was. In 1837 vermoorde Okke Kluin de weduwe Marijke Arends Taaisma uit Doodstil vanwege haar geld. Hij werd opgehangen in de stad Groningen. Daarmee was hij de laatste die in de provincie dit lot onderging. Het Groninger museum bewaart zijn doodshemd.