maandag, juni 25, 2018

Veilingweg 25

Bewoner: J.A.M. Oude Lansink en R.M.R. Elberink
Grootte: 1.80.52 ha
Gebouwen: 1904 vernieuwd

Vanouds was deze boerderij 25 grazen groot en bestond uit drie kavels: 4½ ha ten zuiden van de boerderij en zwettend aan het Boterdiep, 2½ ha aan de overkant van de weg en ongeveer 4 ha ten westen van het Boterdiep, waar in de jaren 1930-1940 enkele arbeiderswoningen op gebouwd werden. Dit perceel lag tot aan de Barmerweg. Door het graven van het Boterdiep in 1665 wordt het bedrijf aanmerkelijk kleiner en komt aan weerszijden ervan te liggen. Of het een edele heerd is geweest is niet te bewijzen. Wel wordt de naam Butsmyta genoemd in verband met deze boerderij.
In een schotregister van 1721 werd Goitsen Isebrandt als gebruiker genoemd. In 1763 verkopen de voogden over de minderjarige kinderen van Pieter Carsies en Albertje Alberts de boerderij aan Evert Pieters en Lysabeth Harkes.
In 1806 wordt Sikke Jans Zandt, gehuwd met Aaltje Pieters Dooiers, eigenaar. Zij wonen in Oosternieland op Meyema en zij laten in 1813 de boerderij publiek verkopen.

Koper wordt Reinder Hendriks Elema (1775-1854) korenschipper te Rottum, gehuwd met Clare Mennes Wieringa (1780-1841). Vier van hun acht kinderen (te weten: Hendrik, Jan, Menne en Anje) blijven ongehuwd en blijven na het overlijden van hun vader in 1854 op de boerderij wonen.
In 1900 overlijdt de laatste van hen op 83 jarige leeftijd. Dan vererft de boerderij op de neef Gerrit Freerks Elema, gehuwd met Trientje Siemens Elema van de boerderij Knijpsterheerd.

In 1937 volgt een boedelscheiding waarbij de boerderij op naam komt van de zoon Klaas Reinder Elema (1899-1965) gehuwd met Eltje Klei (* 1905)
Hij beplant een deel van het bedrijf met vruchtbomen.
In 1970 verkoopt zijn weduwe de boerderij aan Jelle van der Wal. In 1971 verkoopt hij 14 ha land aan omliggende bedrijven.
De behuizing met 1.80.52 ha koopt Tamme Bonne Knol (* 24-1-1948), toen gehuwd met Engeline Jantine van der Molen. Na het overlijden van zijn vrouw in 1976 wordt hij alleen eigenaar. Hij hertrouwt in 1980 met Hennie Flikkema (* 11-12-1944). Hij exploiteerde een veetransportbedrijf.

Zij verkopen de boerderij aan Johannes Antonius Maria Oude Lansink (* 17-4-1945 te Hengelo), in 1970 gehuwd met Rosa Maria Rigoberta Elberink
(* 12-5-1948 te Reutum). Zij woonden en exploiteerden eerder de boerderij ’t Scholte aan de Doodstilsterweg 1 te Rottum als melkveebedrijf.

    Ook de Lutsemaheerd, op de plaats waar nu de Jugendstil villa staat, werd door het graven van het Boterdiep in tweeën verdeeld.
    Grafschrift van Anje R. Elema:
    Al treurt geen echtgenoot of kroost
    Drie broedren missen thans haar troost
    En liefd'rijk samenleven 't geloof aan hoger levensfeer
    De Geest keert tot de Schepper weer
    Kan troost en laafnis geven.


Bovenstaande gegevens zijn grotendeels afkomstig uit diverse boerderij boeken zoals bijv.: "Boerderijen op Het Hogeland", uitgegeven door
Stichting Boerderijenboek Het Hogeland en "Boerderijenboek Middelstum-Kantens", uitgegeven door Stichting Boerderijenboek Middelstum-Kantens.