maandag, juni 25, 2018

Barmerheerd Barmerweg 10

Bewoners: J.J.A. Vermue en A.J.M. Gels
Grootte: 164.85.00 ha
Gebouwen: 1960/1961 herbouw na brand in 1959, 2005 bouw aardappelkoelloods

Barmerheerd, in de clauwboeken ook wel aangeduid als Bormer, behoorde tot de "edele heerden" van de rechtstoel van Zandeweer. Samen met de edele heerden Scheltkema, Assuma, Zwarte Neckshuis, Eissingeheem, Onnema en Butsmyta vormde Barmerheerd het overricht van Zandeweer. Helaas zijn de boerderijen met de namen Assuma en Zwarte Neckshuis niet meer te achterhalen.
De oorspronkelijke Barmerheerd bestond uit een boerderij met 75 grazen en 13 grazen, 91 roeden provincieland, Blauwerij genaamd (voor 1758 16 grazen en 91 roeden). Het provincieland was voormalig bezit van het klooster van Rottum.
De Blauwerij heeft rond 1800 enige tijd bij de Barmerheerd gehoord, maar werd later weer verkocht. Bij verkoop in 1932 van de naastgelegen boerderij Nieuw Hoykingaheerd door de erven Torringa-Arkema werd de Blauwerij gekocht door Jan Bennema en zijn vrouw Frederika Annette Smedema en bij de Barmerheerd gevoegd.
In 1595 was Johan Derricx meier van dit land voor een vaste huur van 29 gulden en 5 stuivers, in 1620 wordt hij opgevolgd door Harke Geerts, die in 1650 trouwt met Ettjen.

Vanaf 1656 komt het land, inmiddels eigendom van de provincie in gebruik bij Berend Jacobs en zijn vrouw Geeske. In 1662 zijn dit Pieter Jansen en Trijne en in 1668 Hendrik Clasen en Jantje. Zij worden opgevolgd door Gerardus Jansen en Aaltje en in 1680 zijn Jan Geerts en Hille de provincie meiers.Na het overlijden van Jan Geerts hertrouwt Hille met Gerrit Jans. Hun opvolgers zijn Michiel Sigers en Anje en ca. 1730 is hun schoonzoon Jacob Jans de meier.
In 1755 is Roelf Berends (1730-1808), in 1780 gehuwd met Pieterke Meinardi (1754-1782) bewoner. In 1805 huwt hun zoon Siebrand Meinardi, ook Sijbrand Bernadite genoemd, met Trijntje Johannes van Weerden. In 1816 laten zij een nieuwe boerderij bouwen, waarin zij veel fraai materiaal verwerken van de in 1816 afgebroken borg Scheltkema-Nijenstein, zoals voordeur met kozijn, zerken stoep en beeldhouwerk.
Na de dood van Siebrand hertrouwt Trijntje met Doewe Jacobs Elema die eigenaar wordt. In 1834 staat de boerderij op naam van Harm Pieters Smedema, gehuwd met Roelina Johanna Meinardi, dochter uit het 1e huwelijk van Trijntje van Weerden met Siebrand Meinardi. In 1845 laten zij een een boerderij bouwen op land bij de Noorderdijk te Uithuizen, dat in hun bezit was gekomen.
In 1864 wordt de zoon Pieter Harms Smedema, gehuwd met Trijntje Vorenkamp, eigenaar. De polderboerderij komt in bezit van zoon Sijbrand Harms Smedema.
In 1900 volgt publieke verkoop van beide boerderijen, waarbij de neef Harm Smedema, geboren te St. Annen en gehuwd met Hendrika Friezema, Barmerheerd verkrijgt. De polderboerderij wordt gekocht door de gebroeders A. en P. Huizinga.
In 1925 trouwt de dochter Frederica Annetta Smedema, dochter van H. Smedema en H. Friezema, met Jan Bennema. Zij worden eigenaar maar bewonen de villa, die in 1916 door de eigenaren is gebouwd op de plaats van de vroegere edele heerd Butsmijta, ook Lutsumaheerd genoemd, gelegen tegenover de brug over het Boterdiep in de buurtschap Doodstil.
Van 1952-1985 zijn bewoners in dienstverband op de boerderij Luitje de Vries en zijn vrouw Detje Bogema.

Van 1954-1959 wordt de boerderij geëxploiteerd in samenwerking met Schoonzoon Berend Voorthuis (* 25-9-1926, † 22-04-2012), gehuwd met dochter Bouke Hendrika Bennema (* 04-05-1931, † 30-03-2003). Zij pachten de boerderij van 1959-1972 te samen met zwager/ broer Harm Derk Bennema, gehuwd met Anje Maria Klimp.
Vanaf 1972 zijn zij eigenaar/ gebruiker tot 1984, het jaar waarin zij de boerderij verkopen aan L.J. Splinter gehuwd met W.A. vedelaar. Laatstgenoemden verkopen de boerderij in 1970 aan Albrecht Job Vermue gehuwd met Cornelia Jobina de Winter, afkomstig uit Heikenszandt ( Z ). Van 1955-1966 was dit echtpaar landbouwer in Westerlee en vanaf 1966 in Swifterband. In 1992 gaat hun zoon Jan Jacob Adriaan (* 2-7-1963) in 1988 gehuwd met Anita Johanna Maria Gels (* 10-9-1966 te Dronten) op de boerderij wonen en in 1994 worden zij eigenaar.

In 1959 ging de Barmerheerd in vlammen op. De brand was ontstaan door het verplaatsen van een machine terwijl de stroomkabel nog aangesloten was. Hierdoor is er kortsluiting ontstaan waardoor al gauw het rieten dak vlam vatte. De schuren werden in 1960 herbouwd, het woonhuis volgde in 1961.

Blauwerij: meijers:
1595 Johan Derricx, vaste huur 29 gld. en 5 st.
1620 Harke Geerts, In 1650 gehuwd met Ettjen
1656 Berend Jacobs en Geeske
1662 Pieter Jansen en Tryne
1668 Hendrik Clasen en Jantje
1680 Gerhardus Jansen (huur 48 gld. en 15 st.)
        Jan Geerts en Hille
1690 Hille en 2e * Gerrit Jans
1698 Michiel Siegers en Anje
        Hun dochter, gehuwd met Jacob Jans
1765 Jan Jacobs en Rieuwke Harms
1769 verkoop van de eigendom aan Harm Geerts en Rieunouwe Harms
1783 Rieunouwe Harms en 2e * Nanning Geerts: verkoop eigendom.Bormer:
1820 Trijntje Johannes van Weerden en 2e * Doewe Jacobs Elema
1834 Harm Pieters Smedema en Roelina Johannes Sijbrands Meinardi
1879 Pieter Harms Smedema en Trijntje Vorenkamp
1900 Harm Smedema en Henderika Friezema
1928 Jan Bennema en Frederika Annette Smedema
        (door boedelscheiding)
1932 Aankoop van de Blauwerij van de naastgelegen
        boerderij Nieuw Hoykingaheerd
        1952 tot 1985 boerderij in dienstverband bewoond
                Luitje de Vries en Detje Bogema
1954 tot 1959 Bedrijf geëxploiteerd door Berend Voorthuis,
        gehuwd met Bouke Hendrika Bennema
1959 Brand. Herbouw in 1960.
1959 tot 1954 Bedrijf geëxploiteerd door Berend Voorthuis en
        Harm Derk Bennema, gehuwd met Anje Maria Klimp.
        Ze werden in 1974 eigenaar.
1984 v.o.f. Landbouwbedrijf Splinter. Vennoten: Johannes Splinter,
        gehuwd met Aartje van Baren, Leendert Johannes Splinter,
        gehuwd met Wilhelmina Anna Vedelaar en Aart Johannes Splinter.Barmerheerd voor de brand in 1959

Gevelsteen herbouw 1960. Initialen zijn J.B.-Jan Bennema
en zijn vrouw F.A.S.-Frederika Annette Smedema,
B.V.-Berend Voorthuis en zijn vrouw B.H.B.-Bouke Hendrika
Bennema en H.D.B.-Harm Derk Bennema

 

sluitsteen In de achtergevel van de schuur zit een sluitsteen met het jaartal 1818.
De trap bij de voordeur is afkomstig van de borg Scheltekema Nijenstein.

Berend Voorthuis (* 25-9-1926, † 22-04-2012) heeft vele functies bekleed.
Hij was bestuurslid van de voorbereidingscommissie van de RVK Noordpolder van 1972-1985
En tijdens de uitvoering van 1985-1991 is hij voorzitter
Hij is mede-oprichter van de landbouw vereniging Uithuizen e.o. in 1955. Van 1960-1970 is hij hiervan voorzitter en vervolgens opnieuw voorzitter van 1975-1980
Hij is tijdens deze twee periodes ook lid van het hoofdbestuur van de Gron. Mij. van Landbouw.
Ook is hij van 1957-1961 bestuurslid van de 8e onderdeel van het Waterschap Hunsingo.
In 1961 wordt hij hiervan voorzitter en dus lid van het Hoofdbestuur.
Van 1963-1988 is hij gecommitteerde van het Waterschap Hunsingo


Bovenstaande gegevens zijn grotendeels afkomstig uit diverse boerderij boeken zoals bijv.: "Boerderijen op Het Hogeland", uitgegeven door
Stichting Boerderijenboek Het Hogeland en "Boerderijenboek Middelstum-Kantens", uitgegeven door Stichting Boerderijenboek Middelstum-Kantens.