maandag, juni 25, 2018

Weersemaheerd Veilingweg 23


foto: Hans Sas

Bewoners: T. M. Kruijer en J. G. J. Speelman
Grootte: 64.60.00 ha
Gebouwen:1848 nieuwbouw boerderij, 1900 bouw tweede schuur, 1928 renovatie woongedeelte en 1975 bouw werktuigenloods

De Weersemaheerd wordt reeds vermeld in een "clauwboek" uit 1472 waarin ook Peter Ielders als gebruiker wordt vernoemd.
In 1776 zijn bewoners Naniko Wibbes en Frouke Meinardi. Zij hertrouwt in 1785 met Lambertus van der Tuuk en bij de boerderij zijn dan in gebruik 77 ½ grazen land. In 1806 wordt de boerderij voor ƒ 13.650,- overgedragen aan Sybrand Meinardi en Trijntje van Weerden. Zij zijn in mei 1805 getrouwd.
In 1816 wordt na afbraak van de borg Scheltkema-Nijenstein, 13 ¼ ha land bijgekocht. Het perceel heet nog altijd Nijstain. Sybrand Meinardi ertft van zijn vader ook de Barmerheerd. Na zijn overlijden in 1819, hertrouwt zijn weduwe Trijntje van Weerden met, Doewe Jacobs Elema.
In 1834 krijgt bij boedelscheiding Roelina Meinardi gehuwd met Harm Pieter Smedema de Barmerheerd, en Johannes Meinardi gehuwd met Jantje Knol, de Weersemaheerd.

In 1904 wordt zijn zoon Roelf Meinardi gehuwd met Hilje Venhuis de eigenaar van de Weersemaheerd.
In 1924 wordt hun zoon Mekko Willem Meinardi gehuwd met Anje Krol de eigenaar.
In 1949 volgt hun zoon Roelf Meinardi gehuwd met Ella Wiersema hen op als eigenaar. Deze koopt er in 1971 ruim 10 ha bij van het naastgelegen bedrijf,
Veilingweg 25
In 1978 verhuizen Roelf Meinardi en zijn vrouw naar de Trekweg te Doodstil, terwijl Pieter Jan Slob gehuwd met dochter Rheny Anja Meinardi in 1979 de bewoners van de boerderij worden. Van 1978 tot 1984 wordt de boerderij gezamelijk in maatschap geëxploiteerd, totdat in 1984 Piet Slob en echtgenote de nieuwe eigenaars worden.
Van zijn ouderlijke boerderij, die op de plaats staat van de voormalige borg Onnema, wordt ruim 10 ha bouwland overgenomen, zodat de oppervlakte nu ruim
60 ha is.
Piet Slob (* 1-5-1940) en Rheny Meinardi (* 1-4-1947) trouwen in 1967.
In 2005 werd het bedrijf verkocht aan de maatschap bestaande uit mevrouw Jantje Roelina Kruijer-Mulder uit Harkstede en haar zoon Timon Nicolaas Kruijer. Sinds 2008 wordt het bedrijf bewoond door Timon Nicolaas Kruijer, gehuwd met Janneke Gertina Johanna Speelman
Door de ruilverkaveling is het bedrijf nogal wat veranderd. Verschillende percelen zijn in andere handen overgegaan en op verdere afstand zijn er weer percelen bij gekomen. De oppervlakte van het bedrijf is na de voltooing van de RVK gekomen op 64.60 ha.

Door de ligging van het bedrijf, tussen Doodstil en Zandeweer zijn de bewoners van de boerderij altijd nauw betrokken geweest bij het dorpsgebeuren en bij het verenigingsleven en tot op de dag van heden is dit nog steeds het geval.

Eigenaars, pachters, bewoners:
1776 Naniko Wibbes en Frouke Meinardi
1785 Frouke Meinardi en 2e * Lambertus van der Tuuk
1806 Sybrand Meinardi en Trijntje van Weerden
1824 Trijntje van Weerden en 2e * Doewe Jacobs Elema 


1834 Johannes Meinardi en Jantje Knol
1904 Roelf Meinardi en Hilje Mekkes Venhuis
1924 Mekke Willem Meinardi en Anje Knol
1949 Roelf Meinardi en Ella Wierdema

 

De Weersemaheerd stond voor 1848 aan de Hoofdstraat te Zandeweer en is in 1848 verplaatst naar zijn huidige locatie.
Het voormalige postkantoor is het overblijfsel van de oorspronkelijke standplaats.


Bovenstaande gegevens zijn grotendeels afkomstig uit diverse boerderij boeken zoals bijv.: "Boerderijen op Het Hogeland", uitgegeven door
Stichting Boerderijenboek Het Hogeland en "Boerderijenboek Middelstum-Kantens", uitgegeven door Stichting Boerderijenboek Middelstum-Kantens.