maandag, juni 25, 2018

beklemming: vaste altoosdurende huur voor land, die de meier aan de eigenaar is verschuldigd.
bunder: een hectare
gras, grazen: een koegras = ca. een halve hectare, een schapegras = ca. 1000 m²
koegras: oppervlakte die een koe in één dag graast = ca. ½ ha.
heerd: langgerekte strook land, soms 3 - 5 km lang
heerd land: landbezit van ca. 30 grazen of jukken met daarop een eigen huis of boerderij
heerd, edele: een (stenen) behuizing met minstens 30 juk /grazen land, de eigenaren van een edele heerd spraken bij toerbeurt recht in een bepaald gebied
juk: ca. een halve hectare
meier: boer die een vaste huur verschuldigd is aan de landeigenaar, maar zelf eigenaar van de behuizing is
schotregister: registers ten behoeve van waterschapsbelasting, het dijkschot. In Groningen worden deze lijsten aangeduid met de verzamelnaam schotregister


plattegrond


Bovenstaande gegevens en artikelen zijn grotendeels afkomstig uit diverse boerderij boeken zoals bijv.:"Boerderijen op Het Hogeland", uitgegeven door
Stichting Boerderijenboek Het Hogeland en
"Boerderijenboek Middelstum-Kantens", uitgegeven door Stichting Boerderijenboek Middelstum-Kantens.