maandag, juni 25, 2018

Trekweg 50

Bewoners:
Grootte: 1.09.70 ha. woonboerderij

Deze in 1925 /26 gebouwde boerderij was oorspronkelijk een tuinderij. Bouwers waren Jacobus Rop en Derktje Bolt. Het land kochten ze van Alje Langeland en Martje Sietsema Na het overlijden van Derktje Bolt erfden de kinderen het geheel en werd het toegescheiden aan Jan Rop, gehuwd met Reintje Brandsma.
Jan Rop verkocht het in 1967 als weduwnaar aan Geert Venhuizen, gehuwd met Roelfina de Haan. Van 1968 tot 1972 liet deze het bedrijf verbouwen tot varkensmesterij en kwam in 1972 op het bedrijf wonen.

Door de storm in dat jaar werd één stal in zijn geheel en een andere gedeeltelijk verwoest. In 1975 werden een nieuwe zeugenstal en een nieuwe stalling voor de koeien gebouwd. In dat jaar werd de melkroute verlegd, zodat men de melk eerst naar de steenfabriek Ceres moest brengen. In 1977 kwam er een melktank, die deze moeite bespaarde.
De volgende eigenaars /bewoners waren vanaf 1981 Jelte Penninga en zijn vrouw Hinke Sjouke van de Wiel. Sinds 1981 is geen rundvee meer op het bedrijf aanwezig en is het een varkenshouderij. Jelte Penninga en zijn vrouw verkochten hun bezit in 1985 aan Johannes Spriensma en Aske Tuinstra. Laatsgenoemden werden in 1996 opgevolgd door Lieuwe Spriensma, in 1997 gehuwd met Henriëtte Bouma.

 


Bovenstaande gegevens zijn grotendeels afkomstig uit diverse boerderij boeken zoals bijv.: "Boerderijen op Het Hogeland", uitgegeven door
Stichting Boerderijenboek Het Hogeland en "Boerderijenboek Middelstum-Kantens", uitgegeven door Stichting Boerderijenboek Middelstum-Kantens.