maandag, juni 25, 2018

Veldzicht Trekweg 48

Bewoners: C.H.A.Popkema-Gorter
Grootte: 2.28.97 ha. woonboerderij

In de 19e eeuw lagen ten westen van het Boterdiep enkele losse percelen land. Jozua Rouaan verkreeg één van die percelen in 1855 uit de ouderlijke nalatenschap. De betreffende ouders waren Jan Jozua Rouaan en zijn vrouw Silberdina Grimmius. De erven Jozua Rouaan verkochten het geheel in 1878 aan Jacobus Jacobs Bouwman, gehuwd met Hilje Hilbrands Venhuis. Deze verkochten hun bezit in 1889 aan Klaas Wiersema en Pieterke Weessies. In 1933 werd het bedrijf, na het overlijden van Pieterke Weessies publiekelij verkocht aan Jacob Gorter en zijn vrouw Hilje Rengers. Ook kwam er in dat jaar een nieuwe woonhuis. In 1936 ging het bedrijf over aan Klaas Sieert Gorter, kweker van beroep. Hij was getrouwd met Aaffien Harmanna Geessien Buiskool. En in 1939 bouwde hij twee druivenkassen.

In 1970 werd het bedrijf verkocht aan Hielke Popkema, gehuwd met Christina Hilda Alida Gorter in 1970, die een varkensschuur bouwde. In 1975 is deze varkensmesterij van de hand gedaan. Popkema overleed in 1995. De boerderij heeft thans een woonfunctie; hobbymatig wordt enig jongvee gehouden.

 

 

Bovenstaande gegevens zijn grotendeels afkomstig uit diverse boerderij boeken zoals bijv.: "Boerderijen op Het Hogeland", uitgegeven door
Stichting Boerderijenboek Het Hogeland en "Boerderijenboek Middelstum-Kantens", uitgegeven door Stichting Boerderijenboek Middelstum-Kantens.